APK

De Algemene Periodieke Keuring, oftewel APK is een jaarlijkse controle voor uw auto. Voor een positief resultaat moet uw auto op het moment van keuren voldoen aan een aantal eisen. De keuringseisen zijn over het algemeen vrij minimaal en alleen gericht op veiligheid en milieu.

Een goed APK resultaat is dus geen garantie voor een betrouwbaar voertuig en staat los van regulier onderhoud. Met een gemiddelde keuring zijn we zo’n 45 minuten bezig.

Alle autobedrijven die APK keuringen uitvoeren staan onder controle van de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). De RDW houdt toezicht door regelmatig onverwachte controles uit te voeren (zogenaamde steekproeven) en daarbij wordt gecontroleerd of het bedrijf en de keurmeesters hun werk goed uitvoeren. Tijdens een steekproef wordt een voertuig wat door het bedrijf is gekeurd nogmaals door een controleur van de RDW gecontroleerd op alle keuringseisen. Als blijkt dat er iets niet in orde is, worden het bedrijf en de keurmeester tijdelijk geschorst. Een steekproef controle duurt ongeveer twee uur. De kans dat uw auto een steekproef krijgt is ongeveer tien procent.

Gezien de tijdsduur van een APK keuring en de kans op een steekproefcontrole heeft het onze voorkeur dat wij uw auto een dag of een dagdeel ter beschikking hebben.